Home Nieuws Activiteiten Kom langs Voor ieder Jeugd IVN

Monumentale bomen

In de gemeente Valkenswaard staan talloze indrukwekkende bomen. Vele daarvan zijn door de Bomenstichting aangemerkt als monumentaal. Ze zijn beeldbepalend of hebben vaak een hele geschiedenis achter zich waarover het nodige te vertellen valt. Er zijn in de gemeente circa 75 locaties waarop één of meer monumentale bomen staan, en ongeveer 310 locaties met één of meer waardevolle bomen waaronder ook herdenkingsbomen.

Via deze website wil IVN Valkenswaard-Waalre, en in het bijzonder de werkgroep bomeninventarisatie, meer bekendheid geven aan de monumentale Valkenswaardse bomen. Alle monumentale bomen - soms boomgroepen - zijn op deze site terug te vinden.

Zoeken op plaats of op boomsoort

Door in het plaatsoverzicht onder de plaatsnaam op 'detailkaart' te klikken verschijnt een aparte pagina met de overzichtskaart voor het betreffende kerkdorp.

Er is ook een soortenoverzicht. Per boomsoort is een algemene beschrijving opgenomen en een lijst van monumentale bomen van de betreffende soort in de gemeente Valkenswaard.

De Google Maps-kaarten die bij de overzichten horen, worden niet altijd goed weergegeven in Internet Explorer. Met andere browsers zoals Google Chrome en Firefox zijn er geen problemen.

Bomenrapport

Het bomenrapport waarin alle monumentale bomen beschreven staan, is op 16 februari 2012 aangeboden aan de raadscommissie van Valkenswaard. Geïnteresseerden kunnen de digitale versie aanvragen bij Janka Kessener-Kochen: jankakessenerkochen@onsbrabantnet.nl.

Herdenkingsbomen

Bomen, geplant ter herdenking van een speciale gebeurtenis vormen een aparte categorie binnen de monumentale en waardevolle bomen. Een overzicht staat hier.