Home Nieuws Activiteiten Kom langs Voor ieder Jeugd IVN

Linde (Tilia)

Biologie

Tot de monumentale bomen van Valkenswaard behoren ook verschillende lindes, waaronder de Hollandse linde (Tilia x vulgaris of Tilia europaea, zie tekening), de grootbladige of zomerlinde (Tilia platyphyllos), de kleinbladige of winterlinde (Tilia cordata) en de zilverlinde (Tilia tomentosa).

Het blad van de linde is hartvormig. De onderzijde van het blad van de zilverlinde is door de viltige beharing zilverwit van kleur. Pas als de boom in het blad zit komen de bloemen, in juni-juli. Ze leveren erg veel nectar en trekken veel insecten aan, o.a. bijen. In deze periode verspreidt de linde een heerlijke geur.

De vrucht is een hard nootje aan een lange steel, half vergroeid met een lang schutblad. Als een vrucht rijp is valt hij samen met het schutblad van de boom. Dankzij het schutblad kan de vrucht door de wind een flink eind worden meegevoerd.

Al vroeg in de herfst wordt het blad geel en valt af. Als de boom kaal is vallen de roodbruine knoppen op. Een eigenaardigheid van de linde is dat de boom heel makkelijk wortelloten aan de voet van de stam maakt.

De meeste lindesoorten zijn gevoelig voor bladluis. De zilverlinde heeft hiervan het minste last.

Herkomst en gebruik

In Europa zijn diverse lindesoorten inheems.

Een lindeboom kan eeuwenoud worden. Daarom zijn lindes in het verleden vaak aangeplant als grensboom, op dorpspleinen en als herdenkingsboom. De boom kan ook goed in vorm gesnoeid worden en kan als leiboom gebruikt worden. Voor oude boerderijen staan vaak leilindes die voor schaduw en windbreking zorgen.

De bast van een linde is erg vezelig. De boom is dan ook familie van de juteplant. Vroeger werd lindebast gebruikt voor het maken van touw en matten. Lindehout is zacht en heel geschikt voor houtsnijwerk. Nog steeds worden schilderijlijsten van lindehout gemaakt.

Waar te zien?

Monumentale bomen van deze soort in de gemeente Valkenswaard:
Hollandse linde aan de Achterste Brug
Hollandse linde bij huize Agnetendal
Hollandse linde in de pastorietuin te Dommelen
Hollandse lindes aan Dorpsstraat 74
Hollandse lindes bij het Weerderhuys
Hollandse lindes bij Zeelberg 26 (gekapt in 2014 of 2015)
Winterlinde aan de Dommelseweg
Zilverlinde op het terrein van theehuis Venbergen
Zilverlinde op Luikerweg 100 (gekapt in 2011)
Zomerlinde in de tuin van Agnetendal